กลับไปยังหน้าหลัก

ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น รหัสนิสิต ห้อง ที่อยู่ เบอร์โทร e-mail สถานที่ทำงาน วันที่บันทึก เวลาบันทึก
16 นางสาวดอกสร้อย บุญนำ 54070405 2 127 ม. 1 ต. กลางเวียง อ. เวียงสา จ.น่าน 55110 087-1928384 boon_soy@hotmail.com โรงเรียนบ้านป่าสัก จ.น่าน 03-05-2013 10:16
17 นางศศิธร เสนสม แอน 54076636 2 บ้านเลขที่ 93 หมู่ 10 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 089-5646503 annsasy_261214@hotmail.com โรงเรียนอนุบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 04-05-2013 04:26
18 นางสาวภัทรชมน คำป้อง อ้อย 54076506 2 21/1 หมู่ 7 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 084-3825668 aoiphat@hotmail.com โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 04-05-2013 08:06
19 นางสาววะวิดา โทจำปา ป๋อม 54076582 2 41/2 หมู่ 3 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พืษณุโลก 65170 081- 0431534 burin54@hotmail.com โรงเรียนบ้านนาล้อม จ.พิษณุโลก 04-05-2013 01:09
20 นางสาวภาพางา จันต๊ะสา 54070733 2 152 หมู่ที่ 5 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220 089-9611237 papanga_tum@hotmail.com ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 04-05-2013 09:33
21 นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกลู 54070740 2 58 หมู่ที่ 8 ต.ย่านยาว อ.สรรค์โลก จ.สุโขทัย 087-8327662 popymilk_53@hotmail.co.th กศน. สรรค์โลก จังหวัดสุโขทัย 04-05-2013 10:18
22 นายวทัญญู เหล่าทอง บี 54076575 2 509 หมู่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120 084-8265653 totobe_dodee@hotmail.com โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน จ.กำแพงเพชร 04-05-2013 11:39
32 นางสาวภัทรพร ชัยสิทธิ์ 54070702 2 78/55 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 089-7032011 basaba3@hotmail.com มทร.ล้านนา พิษณุโลก 05-05-2013 12:15
33 นายการชัย ประสิทธิ์ไทย 54070085 1 34/2 ม.7 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 084-6012942 kranchai2009@hotmail.com โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย 05-05-2013 12:19
34 นางสาวศศิธร วสุรัตน์ภัสพร 54076629 4 84/13 หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 086-1888041 nong-1315@windowslive.com โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) จ.อุตรดิตถ์ 05-05-2013 12:20
36 นายกัญญาภัทร นาคมี ไอซ์ 54070115 1 บ้านเลขที่ 193 หมู่12ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 081-3949243 kerangkrai_ice@hotmail.co.th โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)จ.พิษณุโลก 05-05-2013 12:27
37 นางสาว ทิพย์วรรณ วังตา ใบเฟิร์น 54070412 1 19/9 ซ.หนองบัว ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 084-7027183 tipp_1@windowslive.com 05-05-2013 12:28
40 นางจันจิรา พรวญหาญ จัน 54070153 1 154 หมู่ 9 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 086-1958795 jan_jira_jj@hotmail.com โรงเรียนบ้านตอรัง จ.กำแพงเพชร 05-05-2013 01:00
41 นางปนัดดา เกษมสุข แอน 54070597 2 40 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150 087-9257130 panadda.kra@hotmail.com โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ จ.พิจิตร 05-05-2013 01:03
42 นางญานิณี ศรีทอง ต๋อย 54070290 1 45 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 081-9738533 yaninee2522@windowslive.com โรงเรียนบ้านตอรัง จ.กำแพงเพชร 05-05-2013 01:14
43 นายสมภาร ศรีทอง แจว 54071051 3 45 หมู่ 9 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 087-8511872 puparn_s@hotmail.com โรงเรียนบ้านตอรัง จ.กำแพงเพชร 05-05-2013 01:16
44 นางสาวอังคณา ยะมงคล ปุ๋ย 54076841 1 56 หมู่ 8 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 088-1456706 fa_riona@hotmail.com โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ" จ.พิจิตร 05-05-2013 01:17
45 นางดวงพร มากล้ำ กุ้ง 54070375 1 47/1 ม.6 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 081-0398603 kung_duang@hotmail.com โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จ.สุโขทัย 05-05-2013 01:24
46 ว่าที่ร.ต.นพดล พรมอ้น อ๊อด 54070467 1 2 หมู่7 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240 087-3148513 nop_aod@hotmail.com รร.ชุมแสงสงคราม "อุดรคณรักษ์อุปถัมภ์" จ.พิษณุโลก 05-05-2013 01:26
47 นางพิมพ์พร สีสังข์ โอ๋ 54070689 2 28/8 หมู่ 8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 081-7078885 nak-aim@hotmail.com กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 05-05-2013 03:42
49 นายนพดล วรรณารุณ ต้อม 54070474 1 182/1 ม.6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0896396733 wannaroon@yahoo.co.th วังโพรงพิทยาคม จ.พิษณุโลก 05-05-2013 04:01
50 นางสาวขวัญหทัย สมจิตต์ เวย์ 54070139 1 95 ม.2 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 084-8208899 way_warm@hotmail.com โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) จ.กำแพงเพชร 05-05-2013 04:05
53 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ กอล์ฟ 54070252 1 304/16 ถนนพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 085-0542008 golf_paopao@hotmail.com ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 05-05-2013 06:43
54 กัญญาณัฐ บุญพร ตั๊ก 54070054 1 2/1 หมู่ 6 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 082-3986856 kanyanat_kan27@windowslive.com - 05-05-2013 07:13
56 นางสาวฐิตารีย์ พรมพันธ์ บัว 54070306 1 48 ม.2 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 62140 0862154162 thityja@gmail.com โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จ.กำแพงเพชร 05-05-2013 07:24
57 นายกฤษณะ เกตุบาง กบ 54070016 1 76 หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 084-8141253 kritk2009@hotmail.com โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จังหวัดสุโขทัย 05-05-2013 07:33
58 นางสาวภุมรินทร์ พุ่มจันทร์ โอ๋ 54076520 2 125 หมู่ที่ 7 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 089-5662843 rin.o@windowslive.com โรงเรียนวัดผาจักร จ.อุตรดิตถ์ 05-05-2013 08:15
59 นายเฉลิมพล แสงบำรุง ทอม 54070214 1 264 หมู่ 17 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 089-5647312 chalermpol2550@hotmail.com โรงเรียนบ้านบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 05-05-2013 08:16
60 นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ มด 54070641 2 52/1 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 082-2263499 kroomod_2010@hotmail.com โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) จ.สุโขทัย 05-05-2013 08:36
63 นางสาวจิรัชญา นวลมะ โอ 54070184 1 12 หมู่ 10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 08-24977432 oo_chiangrai@hotmail.com โรงเรียนบ้านสันติสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย 05-05-2013 10:33
64 นางสาวรุ่งนภา สังข์ศรี รุ่ง 54070849 2 218 หมู่ 7 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 086-9366373 ru_ng7@hotmail.com องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด จังหวัดพิษณุโลก 05-05-2013 11:06
65 นางจริยา บุญจันทร์ ออย 54070146 1 2/1 หมู่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 0814743396 jb_smallgirl@hotmail.co.th องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 05-05-2013 07:51
66 นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล โอ๋ 54070481 1 297/30 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. 089-6441915 nawiphan@hotmail.com บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 05-05-2013 09:55
67 นางสาวชุติกาญจน์ ฤกษ์อุดม ลิน 54070276 1 บ้านเลขที่ 116/2 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000 081-7860092 Java-inet@hotmail.com เทศบาลตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 05-05-2013 10:23
68 นางณัฏฐภรณ์ กิ่งแก้ว หอม 54070313 1 107/1 ม. 1 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 084-6887071 king_jk81@yahoo.com ร.ร.บ้านห้วยสูน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 05-05-2013 10:59
69 นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย เพ็ญ 54070931 2 10 หมู่ 10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 087-2019887 penki23@hotmail.com โรงเรียนบ้านหลังเขา จังหวัดพิษณุโลก 05-05-2013 11:08
70 นางสาวดวงพร วงษ์ไย ปู 54070382 2 15หมู่10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 091-2915755 krooprim@hotmail.com โรงเรียนบ้านหลังเขา จังหวัดพิษณุโลก 05-05-2013 11:14
71 นายมานะ กองเงิน ตุ๊ก 54070795 2 31 หมู่ 5 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 080-0302491 kruphuhin@hotmail.co.th โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว จังหวัดพิษณุโลก 05-05-2013 11:20
72 นายศราวุธ คำภูษา จ๊อบ (โดโด้) 54076612 1 บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าเหนือ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280 091-2859637 jai_kamon@hotmail.com โรงเรียนบ้านปางตาไว จังหวัดกำแพงเพชร 05-05-2013 11:29
73 นายกฤษณะ ศุภชญานันท์ ปลา 54070023 1 149/12 ม.8 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0828831121 agility4541@gmail.com โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.พิษณุโลก 05-05-2013 11:45
74 นายมนตรี กระถิน เต้ย 54070771 4 31/3 หมู่ 4 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110 0846242413 krutuy787878@yahoo.co.th โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 06-05-2013 02:19
75 นางสาวกฤษณี ด้วงบ้านยาง แป้งซ่า 54070030 1 116/44 หมู่ 4 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 088 - 4226727 kluklik123@hotmail.com โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง จังหวัดกำแพงเพชร 06-05-2013 02:35
79 นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม จี 54076063 4 99 ม.1 ต.นางั่ว องเมือง จ.เพชรบูรณ์ 0869345626 kroojee@hotmail.com โรงเรียนสายสมร จ.เพชรบูรณ์ 06-05-2013 03:26
80 นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์ ตาล 54076568 2 164 หมู่ 11 ต.วังพิกุล อ. บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230 081-0466028 num-wan2008@hotmail.com โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ 06-05-2013 03:29
81 นายสมทั& ต๋อ 54076698 1 14 ถ.ราชวิถี ซอย 5 ต.ใ 087-1948643 somthaibua@gmail.com วิทยาลัยเทคนิค&# 06-05-2013 03:37
84 นายภูวนาถ เฟื่องฟุ้ง ทอม 54070757 2 145/1 ม.2 ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 080-5047882 God_Z_09@hotmail.com โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) จ.สุโขทัย 06-05-2013 03:55
87 นาย กิฏิฏิพจน์ พิจารณ์ เอก 54070092 1 17 หมู่ 3 ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 089-8589297 kittipod_eak@hotmail.com โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ จ.นครสวรรค์ 06-05-2013 04:20
88 นางสาวปทิตตา ทนันไชย จอยจี้ 54070580 1 34/27 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 089-8567880 joyjee4444@hotmail.com โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จ.สุโขทัย 06-05-2013 04:25
89 นายอิฑธิพิทักษ์ อรรคสูรย์ แซค 54071341 3 27 หมู่ 12 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0862033325 sirisac@hotmail.com โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 06-05-2013 07:36
90 นางสาววัชรีย์ อินถาวร ตุ๊ก 54076599 2 53/4หมู่4ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก65000 0897031109 charee_tuk@hotmail.com วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณโลก 06-05-2013 08:03
91 นางสาวเอรวรรณ์ นิ่มพวง เกด 54076872 1 37 ถ.แสงราษฎร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 085-7345577 m_i_nnie_mouse@hotmail.com โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ จ.พิษณุโลก 06-05-2013 08:11
92 นายพันธกานต์ จงทอง ป้อ 54070658 2 213/3 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 083-9577333,055 pantakan16@hotmail.com โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.พิษณุโลก 06-05-2013 10:40
93 นาง จันทร์จิรา เร่งเจริญ จิ๋ม 54070160 1 30 หมู่ 9 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53160 087 846 2626 jim.atm@hotmail.com โรงเรียนนาอินวิทยาคม 06-05-2013 10:42
94 นางสาววราภรณ์ มุกดาอ่อน แอน 54070894 2 162 ม.1 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 0821608248 wmukdaon@gmail.com โรงเรียนบ้านพร้าว จ.พิษณุโลก 06-05-2013 08:05
95 นางสิริภัทร ขำจุ้ย แจง 54076728 1 29 หมู่ 7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 085-1546914 siripatjang@hotmail.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 06-05-2013 08:54
96 นางอภิสรา บทกระโทก อ้อ 54076834 1 406/3084-2 หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 085-2687862 bus-sa-ba@hotmail.com โรงเรียนบ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลก 06-05-2013 09:06
98 นางสาววรัญญา จักริลา จอม 54070887 2 1657/3 หมู่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัตดาก 63130 086-2163991 Jomrunya@gmail.com อบต.สามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 06-05-2013 09:23
99 นาง คุณนาย 54072751 3 39 ซ.หนุมาน 3ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 0838780271 antika217@hotmail.com โรงเรียนเทศบาล2 เลขที่ 1 ถ.สนามกีฬา ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 06-05-2013 09:25
100 นางสาวอาณุรัตน์ ผ่อนแก้ว นุ 54071303 3 257/1 หมู่ 12 ต.นิคมฯ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 084-4956742 nu.p2011@hotmail.com โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 จ.กำแพงเพชร 06-05-2013 09:42
101 นางสาววรนุช จันทร ใหม่ 54070863 3 17/1 หมู่ที่ 3 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 081-5960548 woranoot_mai@hotmail.com คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 06-05-2013 09:46
102 นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์ ยีนส์ 54070764 2 306/1 หมู่ 6 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 087-5250900 m-yeen@hotmail.com รงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ จ.เพชรบูรณ์ 06-05-2013 10:03
103 นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์ ปุ้ย 54071112 3 215 หมู่ 1 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 089-7930300 pui_622@hotmail.com โรงเรียนนครไทย จ.พิษณุโลก 06-05-2013 10:03
104 นายณัฏฐวัฒน์ อุ่มชอุ้ม แทน 54070320 1 60 หมู่ที่ 1 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 081-9532752 than_thai29@hotmail.com องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 06-05-2013 10:15
105 นางสาวสุวภัทร ใสวรรณ์ แม้ว 54070078 1 61/1 ม.2 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 089-8574926 dekdoy999@hotmail.com โรงเรียนฟากท่าวิทยา 41 ม.1 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 06-05-2013 11:24
106 นางสาวพัชรี ปั้นนพศรี มดแดง 54076469 1 253 หมู่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170 085-7285521 n.dang@hotmail.com ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 06-05-2013 11:24
108 นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง กอล์ฟ 54070498 2 78/3 ม.3 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 0899069504 kolf_za@hotmail.com โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) จ.สุโขทัย 07-05-2013 12:07
109 นายกฤษณะ แก้วโสภณ หนึ่ง 54075936 3 476 หมู่ 16 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140 08-1887-5505 krit.1@windowslive.com โรงเรียนบ้านปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 07-05-2013 12:15
110 นางสาวยุพา ชัยมงคล อิ๊ด 54076537 2 27 หมู่ 14 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 084-8198645 yupa_ieed@hotmail.com โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ จ.เชียงใหม่ 07-05-2013 12:20
111 นางสาวสุพรรษา แก้วกองทรัพย์ แจน 54071181 3 87/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160 086-2003173 janjan200963@hotmail.com โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ จ.กำแพงเพชร 07-05-2013 12:40
112 นายเอกชัย กออำไพร เอก 54071389 3 22/1 ม.7 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 0861013324 aekko95@hotmail.com โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 152 ม.5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 07-05-2013 01:33
113 นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อ้อย 54071280 3 33/1 หมู่ 2 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0896425018 ajcharaon2518@gmail.com สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จั 07-05-2013 02:15
114 นางสาวรุ่งนิศา ทองเพชร รุ่ง 54070856 2 260 หมู่ 11 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 083-4741347 rukrung31@hotmail.com โรงเรียนบ้านสารจิตร จังหวัดสุโขทัย 07-05-2013 02:44
116 นายเชิดชู แก้วลบ หม่อง 54070283 1 33/2 หมู่ 7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก65110 081-5335117 pramukpong@hotmail.com โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 07-05-2013 03:36
118 นายสดายุ กวยทิ โอเล่ย์ 54076681 1 23 หมู่ 5 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 085-4014153 oleservice@hotmail.com โรงเรียนยางโกลนวิทยา จ.พิษณุโลก 07-05-2013 03:43
119 นางสาวอุ่นเรือน ภารังกูล อุ่น 54071358 3 29/3 หมู่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 087-3063301 ounreanp@nu.ac.th กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 07-05-2013 04:04
120 นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน กบ 54071297 3 31 หมู่ 8 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 081-9713933 ampawan37@hotmail.com โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จ.กำแพงเพชร 07-05-2013 04:32
121 นางลักษณารีย์ บุญโสภา นิด 54072966 3 15 ถนนเทศบาล 1 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 0845968587 nid-999@hotmail.co.th โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร 07-05-2013 06:19
122 นางลักษณารีย์ บุญโสภา นิด 54072966 3 15 ถนนเทศบาล 1 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 0845968587 nid-999@hotmail.co.th โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร 07-05-2013 06:21
123 นางสาวศรินญา กันใจ อิ๋ว 54071013 3 401/4 ม.6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 086-1946000 sarinya.kunjai@gmail.com โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ จ.พิจิตร 07-05-2013 07:10
124 นางสาวอนุฉรา บุดดีคำ โหน่ง 54071259 3 284 หมู่ที่ 8 ตำบลเมือง อำเภอเมืงเลย จังหวัดเลย 42000 086-2287827 anuchara2521@hotmail.com องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160 07-05-2013 08:16
125 นางสาวอรพรรณ สุทธหลวง เจี๊ยบ 54071273 3 25 ซอย8 ถ.พิชัยนอก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ. สูโขทัย 64110 087-0201329 orraphans@hotmail.com โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัย 07-05-2013 08:32
126 นางสาวเจนจิรา กันใจ เบียร์ 54070191 1 45 หมู่ 1 ต.บ่อแก้้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180 089-9971739 nong_beer1739@hotmail.com โรงเรียนบ้านจิกลาด จ.กำแพงเพชร 07-05-2013 10:30
127 นางสาวปัญญรัตน์ ไทยอุ่นสมบัติ เจี๊ยบ 54070603 2 302 หมู่ 7 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 0857347076 limshunjeab@hotmail.com โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 07-05-2013 01:33
128 นางสาวอำนวยพร สิงห์สม สาว 54071327 1 38 หมู่1 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 084-9515558 unmanee@hotmail.com โรงเรียนบ้านหูช้าง ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 07-05-2013 09:07
129 นางสาวนิตยา ฟ้อนบำเลอ กุ้ง 54070528 2 218/1 ม.11 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 086-2556155 kitty_kung_bio@hotmail.com โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จ.ชัยภูมิ 07-05-2013 10:16
130 นางสาวสุรวดี แก้ววงหิว แป้ง 54071228 3 84 หมู่ 9 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 089-5654417 pangjy_sk@hotmail.com โรงเรียนบางยางพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก 07-05-2013 10:52
131 นางสาวสุรวดี แก้ววงหิว แป้ง 54071228 3 84 หมู่ 9 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 089-5654417, 05 pangjy_sk@hotmail.com โรงเรียนบ้านปากรอง จ.พิษณุโลก 07-05-2013 10:55
132 นางสาวสายรุ้ง บุรานันท์ นกเอี้ยง 54071075 3 5 หมู่ 9 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 085-6057577 , 0 iaiang26@hotmail.com โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต จ.กำแพงเพชร 07-05-2013 11:21
133 นางกาญจนา เกตุพงษ์ จอย 54070061 3 9/5 หมู่ 2 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 087-5724779 bombayjoy3@gmail.com โรงเรียนวัดทับยายเชียง จ.พิษณุโลก 08-05-2013 01:06
135 นางสาววิไลพร บรรเทา อ้อม 54070986 3 194/1 หมู่ 1 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 082-4029828 chanarin.aom@hotmail.com โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง หมู่ 11 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 08-05-2013 01:37
136 นางสาวยุพิน ทิพโสต ยุ 54070818 3 36 หมู่ 7 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0845436069,0884 yupin_15300@hotmail.com,yupin15300@gmail.com โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 08-05-2013 02:16
137 นางสาวยุพิน ทิพโสต ยุ 54070818 3 36 หมู่ 7 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0845436069,0884 yupin_15300@hotmail.com,yupin15300@gmail.com โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ จังหวัดพิษณุโลก 08-05-2013 02:20
138 นายธีมาภัทร ปิ่นทอง เจ 54070450 3 5/1 หมู่ 5 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0817077469 dheemaphat_jayjar@hotmail.com โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดพิษณุโลก 08-05-2013 02:36
140 นางสาวสุดารัตน์ ชัยทะนุ ตาร์ 54071150 3 17 หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 080-1197442 caremelman@hotmail.com โรงเรียนบ้านสุเม่น จ.สุโขทัย 08-05-2013 02:50
142 นางสาวขนิษฐรัชฎ์ แดนดำรงสิน อ้อม 54070122 1 35 ม.1 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 084-712-5441 khaittharatdean@hotmail.co.th โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก "สหสงเคราะห์วิทยา" 08-05-2013 05:03
143 นายสุรช& เส 54076759 1 50 หมู่ 10 ต.หัวปลวก อ 084-1478581 so.sae@hotmail.com วิทยาลัยเทคนิค&# 08-05-2013 05:10
144 นางสาวทิพวรรณ พ้นภัย ส้ม 54070429 1 1060/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 080-3458897 som99_sweet@hotmail.com โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ จ.พิษณุโลก 08-05-2013 06:46
146 นางสาวภัทรศยา แดงชาวนา แต 54070719 2 24/4 หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 081-0407767 pattarasaya@hotmail.com โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร 08-05-2013 07:27
148 นางสาวณัฐธิดา ทิอุด แยม 54070344 1 ที่อยู่ 18 หมู่ 3 ตำบลยกกระบัติ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130 089-8186505 yammy_yammy@hotmail.co.th โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" เลขที่ 90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออกอ ำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 08-05-2013 12:39
149 นายแสนชล ยินดี ชล 54076797 1 91ม.4 บ้านชะลาดระฆัง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก 63000 0856222092 sanchon.yindee@hotmail.com โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก 08-05-2013 10:10
150 นายสุกรีย์ อุดคนดี โนช 54071129 3 5 หมู่ 3 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 087-9277662 altosaxophone13@hotmail.com 5 หมู่ 3 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 08-05-2013 10:30
151 นางสาวสุลาวัล มูลแต๋น ติ๋ม 54076766 1 57/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140 086-2005581 sulawan23@hotmail.com โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง จังหวัดตาก 08-05-2013 11:01
152 นายสมทัย บัวชื่น ต๋อย 54076698 1 14 ถ.ราชวิถี ซ.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 087-1948643 somthaibua@gmai.com วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 08-05-2013 11:15
153 08-05-2013 11:15
154 นางสาวจาริยา เจนจบ เก๋ 54070177 1 188 ม.1 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 089-4611470 jariya_janjob@hotmail.com องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต จ.กำแพงเพชร 08-05-2013 11:25
155 นางสาววรรธนันทน์ ทองมา นันท์ 54070870 2 68 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 089-5661119 wattanan_tt@hotmail.com หมู่ 1 ต.สายคำโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 09-05-2013 12:46
156 นางสาววรรธนันทน์ ทองมา นันท์ 54070870 2 68 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 089-5661119 wattanan_tt@hotmail.com โรงเรียนบ้านสายคำโห้ ต.สายคำโห้ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 09-05-2013 12:48
157 นางอำไพ เชียงสกุล 54071334 3 157 หมู่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 089-8989678 amphai9@hotmail.com โรงเรียนบ้านเก่า สพป.กพ1 จังหวัดกำแพงเพชร 09-05-2013 01:00
158 นางสาวณัฐชลิดา เอี่ยมท่า แหม่ม 54076896 3 224/1 หมู่ 8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170 089-8580501 nang_marn_rai9@hotmail.com กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ 09-05-2013 01:47
159 นางสาวศิริรัตน์ วิภาวิน 54076650 1 51 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 0845142259 v.sirirat@hotmail.com โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป.กำพแงเพชร เขต 2 จ.กำแพงเพชร 09-05-2013 05:11
160 นางสาวศิรประภา เพ็งศิริ อุ้ย 54071020 3 195 ม.3 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 089-9595228 aui_sira@hotmail.com โรงเรียนบ้านท่าขึ้น จ.กำแพงเพชร 09-05-2013 07:59
161 นางสาวภัทราวดี ระวังภัย หลิน 54070726 2 1030/51 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 080-5146130 Phatta_lihn@hotmail.com โรงเรียนวัดสวนหลวง จ.นครสวรรค์ 09-05-2013 08:36
162 นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล ป๊อป 54070740 2 58 หมู่ 8 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 087-8327662 popymilk_53@hotmail.co.th กศน.อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย 09-05-2013 08:38
163 นายก้องภพ กองโกย พล 54070047 1 179/1 หมู่ 4 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 080-5865314 jajingja23@hotmail.com โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 09-05-2013 08:40
164 นางสาวภาวิณี อมรวัฒนานุกูล ป๊อป 54070740 2 58 หมู่ 8 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 087-8327662 popymilk_53@hotmail.co.th กศน.อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย 09-05-2013 08:42
167 นางสาวปัญณฉัตร บางศรี เมย์ 54070610 2 73 หมู่ 27 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 080-6819756 may_phitlok@hotmail.com รร.บ้านหลักด่าน จ.เพชรบูรณ์ 09-05-2013 11:28
168 นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ หนิง 54070443 2 459/1253 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 081-8886952 ning_tunva @hotmail.com รร.บ้านห้วยทรายเหนือ ต. ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 09-05-2013 11:37
169 นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ ตาล 54071198 3 99/43 ถนนพญาเสือ ซ.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 086-5910110 axzon7@gmail.com โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก 09-05-2013 04:58
170 นางดวงดี มีชัย แอน 54070368 1 1/84 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 086-4492420 ann5960@hotmail.com อบต.วังน้ำคู้ จ.พิษณุโลก 09-05-2013 08:03
171 นางสาวอภิฤดี นวลหงษ์ เหมียว 54071266 3 70/2 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 087-8434596 molakul@windowslive.com โรงเรียนบ้านป่าเลา จ.สุโขทัย 09-05-2013 09:26
172 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด กวาง 54076858 1 247 หมู่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130 088-1479714 ruk-talad@hotmail.com โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จ.อุตรดิตถ์ 09-05-2013 11:22
173 นางสาวศราวัสดี สีใส ดี 54071006 3 115 ม.1 ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 087-1959144 deedeena52@gmail.com โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง จ.กำแพงเพชร 10-05-2013 02:38
174 นางสาวเปรมฤดี รักษา เปรม 54070627 2 95 หมู่3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160 087-1569043 Premruksa@hotmail.co.th โรงเรียนนาอินวิทยา จ.อุตรดิตถ์ 10-05-2013 04:53
175 นางสาวเปรมฤดี รักษา เปรม 54070627 2 95 หมู่3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน 55160 087-1569043 Premruksa@hotmail.co.th โรงเรียนนาอินวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ 10-05-2013 04:59
176 นางสาวเมย์ แป้นเพ็ชร์ เมย์ 54070801 2 15/6 ม 1 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 0850514004 tea_2553@windowslive.com. โรงเรียนนาอินวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์ 10-05-2013 05:13
177 นางสาวรุ่งอรุณ โพธิกลาง ตู่ 54076551 2 30/5 หมู่ 3 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 0850334816 accord020@windowslive.com โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 10-05-2013 09:47
178 นายอโณทัย บัวขัน อโณทัย 54071235 3 บ้านเลขที่ 16 หมู่ 10 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 0909307003 sriin3@hotmail.co.th โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จ.พิษณุโลก 10-05-2013 08:28
179 นางสาวสงกรานต์ แสงสว่าง กรานต์ 54076674 1 174 หมู่ 14 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120 080-5044374 Songkran_sang@hotmail.com เทศบาลตำบลบ้านตาก จังหวัดตาก 11-05-2013 02:45
180 นางสาวเบญยวรรณ์ แก้วน้อย เบญ 54070573 2 25 หมู่ 16 ต. แม่นาเรือ อ. เมือง จ. พะเยา 56000 080-5714442 ิำืbenya_08@hotmail.com โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ต. ศรีภิรมย์ อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 65180 11-05-2013 03:50
181 นางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ วา 54071099 3 20 หมู่ 10 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 084-8012108 vasumi_01@hotmail.com โรงเรียนบ้านผาเวียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 11-05-2013 04:07
182 นายอดิเรก ทูลตา ป้อง 54071242 3 36 หมู่ 13 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 084-8145022 adiraktunta@hotmail.co.th โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 11-05-2013 04:11
183 นางสาวนุชนารถ เกษมรัตน์ แมว 54070559 2 108/3 ถ.พญาเสือ อ,เมือง จ.พิษณุโลก 65000 081-5336373 k_nucha@hotmail,com โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 11-05-2013 05:08
184 นายอาลักษ์ จันทสุข ลักษ์ 54071310 3 276 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 086-8727358 lux_luxlux@hotmail.com โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 11-05-2013 11:27
185 นายพรชัย พรมณรงค์ บอย 54070634 2 14/2 ม.6 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 0882723669 boy_pb_2@hotmail.com โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 11-05-2013 10:27
186 นายธีมาภัทร ปิ่นทอง เจ 54070450 3 5/1 หมู่ 5 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0817077469 Dheemaphat_Jayjar@hotmail.com โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 12-05-2013 02:49
187 ดวงหทัย รุ่งเรือง ดวง 54070399 3 82 หมู่ 13 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 0862133982 Daunghatai1171@gmail.com โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 12-05-2013 02:53
188 13-05-2013 08:13
189 นางสาวพิกุล วงค์กฎ รุน 54070672 2 28/2 หมู่ 1 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 089-8359084 lombamoo_2823@hotmail.com โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จ.สุโขทัย 14-05-2013 10:04
190 นายวชิระ ล้ำเลิศ ระ 54070962 3 130/1ม.1ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 086-2622629 wachiralum@hotmail.co.th โรงเรียนวัดทุ่งชา จ.พิษณุโลก 18-05-2013 08:51
191 19-05-2013 12:30
192 นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ์ กิจ 54071204 3 260/5 มานุวงษ์ ซ.9 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 091-2870802 sukit0508@hotmail.com โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร 19-05-2013 03:58
193 นายสุรชัย บุญโสภณ เส 54076759 1 50 หมู่10 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 084-1478581 so.sae@hotmail.com วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยถิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 20-05-2013 06:35
194 สุดารัตน์ สิงหเดช หนิง 54071167 3 83/2 หมู่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 084-2361177 por_kitty9@hotmail.com งานจัดประชุมและประสานงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศว 23-05-2013 03:50
195 นางวิลาวัลย์ ดอนรุ่งจันทร์ วิ 54070979 3 99/12 หม่ 1 หมู่บ้านริมสวน@สนามบิน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 081-5745939 nuwi_don@hotmail.com สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 23-05-2013 03:52
196 25-05-2013 11:39
197 นายประวีร์ ศรีระวัตร ดล 54071082 3 124 ม.5 ต.เทพนิมิตร อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 089-7027778 dol_308@hotmail.com โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน จ.กำแพงเพชร 26-05-2013 07:57
198 01-06-2013 01:03
199 06-06-2013 11:25
200 09-06-2013 08:36
201 นางสาวอุมาภรณ์ มวลตะคุ บี 54071365 3 337 ม.1 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 086-0304900 umi_bee@hotmail.com โรงเรียนบ้านหนองปรือ จ.กำแพงเพชร 11-06-2013 03:17
202 11-06-2013 10:56
203 16-06-2013 02:04
204 17-06-2013 12:49
205 21-06-2013 12:21
206 21-06-2013 03:27
207 26-06-2013 11:29
208 27-06-2013 12:21
209 07-07-2013 05:25
210 12-07-2013 07:50
211 13-07-2013 08:44
212 23-07-2013 07:56
213 26-07-2013 02:25
214 28-07-2013 12:45
215 19-08-2013 09:44
216 05-09-2013 12:34
217 06-09-2013 11:07
218 16-09-2013 12:48
219 21-09-2013 08:32
220 26-09-2013 02:35
221 05-10-2013 09:43
222 14-10-2013 01:54
223 24-10-2013 09:29
224 26-10-2013 02:45
225 11-11-2013 05:44
226 12-11-2013 12:41
227 29-11-2013 01:21
228 09-12-2013 03:55
229 15-01-2014 11:29
230 25-02-2014 03:20
231 06-04-2014 03:04